Ajankohtaista


Työajat eri työaikamuodoissa 2016

Eri työaikamuodoissa työskentelevien työntekijöiden vuotuinen työaika on sovittu alakohtaisissa työehtosopimuksissa. Työajat vaihtelevat vuosittain jossain määrin arkipyhien sijoittumisen johdosta. Alla on laskettu eri työaikamuotojen vuosityöajat voimassa olevien työehtosopimusten työaikamääräysten pohjalta.

Yksi- ja kaksivuorotyö
Vuosityöaika on laskettu siten, että ensiksi vuoden työpäivien lukumäärästä 253 on vähennetty lomapäivien (viisi työpäivää viikkoa kohti) lukumäärä 25, jolloin työpäiviä on 228. Työ-päivien lukumäärää (253) laskettaessa on otettu huomioon työaikaa lyhentävät työpäiville sattuvat 8 arkipyhää. Alla olevassa laskelmassa on huomioitu myös työajan lyhennys (pekkaset) 100 tuntia. 

253 - 25 = 228 x 8 = 1816 - 100 = 1724 tuntia

Keskeytyvä kolmivuorotyö
Keskeytyvässä kolmivuorotyössä työaika on keskimäärin 35,8 tuntia viikossa. Työviikkojen lukumäärä ilman vuosilomaviikkoja (viiden viikon vuosiloma) on 47,2.

Vuosityöaika on 47,2 x 35,8 = 1690 tuntia

Työvuoroja on 1690/8 = 211 työvuoroa
Tasausvapaita on 228 - 211 = 17 päivää

Tasausvapaiden lisäksi työaikaa tasaa työpäiville sattuvat 8 arkipyhää.

Keskeytymätön kolmivuorotyö
Keskeytymättömässä kolmivuorotyössä keskimääräinen viikkotyöaika on 34,6 tuntia. Työviikkoja on 47,29 (viiden viikon vuosiloma).

Vuosityöaika on 47,29 x 34,6 = 1636 tuntia

Työvuoroja on 1636/8 = 205 työvuoroa.


 Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä