Ajankohtaista


Työajat eri työaikamuodoissa vuonna 2018

Eri työaikamuodoissa työskentelevien työntekijöiden vuotuinen työaika on sovittu alakohtaisissa työehtosopimuksissa. Työajat vaihtelevat vuosittain jossain määrin arkipyhien sijoittumisen johdosta. Alla on laskettu eri työaikamuotojen vuosityöajat voimassa olevien työehtosopimusten työaikamääräysten pohjalta.

Yksi- ja kaksivuorotyö

Vuosityöaika on laskettu siten, että ensiksi vuoden työpäivien lukumäärästä 251 on vähennetty lomapäivien (viisi työpäivää viikkoa kohti) lukumäärä 25, jolloin työpäiviä on 226. Työpäivien lukumäärää (251) laskettaessa on otettu huomioon työaikaa lyhentävät työpäiville sattuvat 10 arkipyhää. Alla olevassa laskelmassa on huomioitu myös työajan lyhennys (pekkaset) 100 tuntia. 

251 - 25 = 226 x 8 = 1808 - 100 = 1708 tuntia

Keskeytyvä kolmivuorotyö

Keskeytyvässä kolmivuorotyössä työaika on keskimäärin 35,8 tuntia viikossa. Työviikkojen lukumäärä ilman vuosilomaviikkoja (viiden viikon vuosiloma) on 47,2.

Vuosityöaika on 47,2 x 35,8 = 1690 tuntia
Työvuoroja on 1690/8 = 211 työvuoroa
Tasausvapaita on 226 - 211 = 15 päivää

Tasausvapaiden lisäksi työaikaa tasaa työpäiville sattuvat 10 arkipyhää.

Keskeytymätön kolmivuorotyö

Keskeytymättömässä kolmivuorotyössä keskimääräinen viikkotyöaika on 34,6 tuntia. Työviikkoja on 47,14 (viiden viikon vuosiloma).

Vuosityöaika on 47,14 x 34,6 = 1631 tuntia
Työvuoroja on 1631/8 = 204 työvuoroa

 


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä