Ajankohtaista


30.4.2014 12.55

Uusi työehtosopimus meijerialalle - MVL ja M2L sopivat ensimmäisestä yhteisestä työehtosopimuksesta

Meijerialan Ammattilaiset MVL ry ja valiolaisia meijereitä edustava Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto M2L ry pääsivät 28.4.2014 sopuun ensimmäisestä yhteisestä Meijereiden erikoiskoulutuksen saaneiden ja teknisten toimihenkilöiden työehtosopimuksesta. Työehtosopimus astuu voimaan 1.5.2014 ja päättyy 29.2.2016.

Sopimuksen pohjana on 30.4.2014 päättyvä Meijereiden erikoiskoulutuksen saaneiden ja teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus, ja sopimus soveltaa työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelemaa työllisyys- ja kasvusopimusta. Uutta sopimusta noudatetaan M2L:n jäsenyrityksissä.

Sopimuksen sisältö lyhyesti

Palkantarkistukset
Yleiskorotus 1.6.2014:
Palkkoja korotetaan 1.6.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 20 euroa.

Pisteen hintaa korotetaan 0,3 %:lla 1.6.2014 ja MEIPAKE-palkkausjärjestelmän ”toimen luonne” ja ”vaikuttaminen” taulukoihin lisätään yksi piste.( 2 pistettä )

Yleiskorotus 1.6.2015:
Palkkoja korotetaan 1.6.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 %. Pisteen hintaa korotetaan 0,4 %:lla 1.6.2015.

Sopimuspalkkaiset toimihenkilöt 1.6.2014 ja 1.6.2015:
Työehtosopimuksen 5§:ssä mainittujen sopimuspalkkaisten toimihenkilöiden kuukausipalkkoja korotetaan vähintään yleiskorotusta vastaavalla määrällä. Palkantarkistuksissa otetaan huomioon toimipaikan muiden tuotannon toimihenkilöiden palkankorotusten taso.

Yhdysmieskorvaukset ja työsuojeluvaltuutettujen korvaukset nousevat noin 5 %:a 1.6.2014.

Tekstit
Uusina kohtina MVL:n ja M2L:n välisessä sopimuksessa ovat kohdat Pätevyyden arviointi tehtävän muutoksen yhteydessä; Paikallinen sopiminen;
MVL-sopimuspalkkaiset toimihenkilöt ja MVL-sopimuspalkkaisten pätevyyden arviontijärjestelmä.

Neuvottelutulos Meijereiden erikoiskoulutuksen saaneiden ja teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus 2014-2016 (pdf)

MVL ja ETL
MVL:n ja Elintarviketeollisuusliiton (ETL) jo viime syksynä sopima työehtosopimus astuu myös voimaan 1.5.2014 ja sitä noudatetaan ETL:n jäsenmeijereissä.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Juha Yli-Kovanen, puh. 0400 602 398


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä