Ajankohtaista


Vuosilomalakiin muutoksia 1.4.2016 alkaen

1.4.2016 voimaan tulleet vuosilomalain muutokset pienentävät perhevapaan lomakertymää sekä tuovat vuosiloman siirtämiseen sairastumisen vuoksi kuuden päivän omavastuun.

Lain muutokset koskevat vuosiloman kertymisen osalta 1.4.2016 jälkeen kertyviä lomia. Nykyiseen kertymään (vuonna 2016 pidettäviin vuosilomiin) noudatetaan vanhaa sääntöä.

Perhevapaiden (äitiys- isyys- ja vanhempainvapaa) osalta noudatetaan sääntöä ennen lain voimaantuloa, jos perhevapaat alkaneet ennen 1.4.2016. Näillä perhevapailla lomaa kertyy koko perhevapaan ajan.

1.4.2016 ja sen jälkeen alkavissa perhevapaissa noudatetaan uutta sääntöä. Uuden säännön mukaan lomaa kertyy perhevapailla enintään 182 kalenteripäivän ajalta.

Loman siirto-oikeudessa noudatetaan sitä säännöstä, mikä on ollut voimassa työnantajan päättäessä loman siirrosta. Esimerkiksi työkyvyttömyys vuosiloman aikana: vanhan säännön mukaan ei omavastuuta ja 1.4.2016 alkaen uuden säännön mukaan kuuden päivän omavastuuaika.

 

 


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä