Kerhon toiminta vuosina 1946-1959

1946

Kerho perustetaan ”Helsingin piirin kerho” nimellä Helsingissä Kahvila Primulassa 10.11.1946. Kokouksessa oli läsnä 10 henkilöä. Kerhon puheenjohtajaksi valittiin jäätelömestari Usko Salokannel ja jäseniksi meijeristi Lauri Jalonen, rouva Aalto ja isännöitsijä Tauno Leino. Varajäseniksi valittiin rouvat Irja Kähkönen ja Salme Kuusimurto sekä isännöitsijä Taisto Pyhälä. Vuosimaksuksi päätettiin 150 mk johtavassa asemassa olevilta ja muilta 100 mk. Päätettiin yksimielisesti esittää Meijeriväen Liitto ry:lle, että se ottaisi tarkistaakseen meijeriammattihenkilökunnan palkkausasiat. Muuta toimintaa ei ensimmäisenä vuonna ollut.

1947

Kokouksessa Valion henkilökunnan ruokalassa, Kalevankatu 61,oli läsnä 9 jäsentä. Johtokunta: pj jäätelömestari Usko Salokannel, varapj meijeristi Lauri Jalonen, varsinaisina jäseninä meijeriköt Hilja Aalto ja Salli Jokela. Kerhon edustajaksi Meijeriväen Liiton kokouksiin valittiin Usko Salokannel. Edustajan matkakulut korvataan rautateillä III-luokassa, päiväraha 500 mk. Jäsenmaksua muutettiin niin, että se oli naisilta 100 mk ja miehiltä 150 mk, tämä päätös kertoo myös silloisen palkkajakauman. Tähän aikaan aina 60-luvulle asti naiset olivat meijerikköjä ja miehet meijeristejä. Valtion maitotalousopistosta valmistui meijeriteknikkoja, he olivat kaikki miehiä. Valittiin nelihenkinen toimikunta laatimaan Liitolle ehdotusta meijeriväen koulutuksen supistamiseksi, luultavasti tarkoitettiin opiskelijamäärän vähentämistä.

1948

Kokouksessa Valion henkilökunnan ruokalassa läsnä 13 jäsentä. Johtokunta jatkoi entisellä kokoonpanolla mutta varapuheenjohtajaksi vaihtui Salli Jokela. Usko Salokannel edusti kerhoa Liiton kokouksissa. Jäsenmaksut pidettiin entisensuuruisina.

1949

Kokouksessa Valion henkilökunnan ruokalassa mukana 10 jäsentä. Johtokunta säilyi entisenä, liiton kokouksiin valittiin jäätelömestari Usko Salokannel ja juustomestari Lauri Jalonen. Jäsenmaksua muutettiin niin, että se oli isännöitsijöiltä ja vastaavilta 150 mk sekä meijeriköiltä, meijeristeiltä  ja koneenhoitajilta 100 mk. Keskusteltiin kerhon liittämisestä Hämeen Läänin kerhoon mutta yksimielisesti päätettiin pysyä edelleen Helsingin piirin kerhona.

1950

Kokouksessa Valion henkilökunnan ruokalassa oli paikalla 7 jäsentä. Johtokunta, edustukset liiton kokouksissa sekä jäsenmaksut pysyivät ennallaan.

1951

Kokouksessa Valion henkilökunnan ruokalassa mukana 20 jäsentä sekä Meijeriväen Liiton sihteeri Heikki Norri. Johtokunta: puheenjohtaja meijeristi Salli Jokela, jäsenet Usko Salokannel, Lauri Jalonen ja Siiri Feodorow. Liiton kokouksiin valittiin isännöitsijä A. Kannisto ja Usko Salokannel. Valittiin eri toimipaikoille yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä oli jäsenmaksujen kerääminen sekä ammattihenkilömuutosten sekä kalenteri- ja lehtitilausten ilmoittaminen liittoon.

1952

Kokouksessa Elannon kerhohuoneistossa, Kluuvikatu 5, paikalla 18 jäsentä ja liiton sihteeri Heikki Norri. Johtokunta: puheenjohtaja isännöitsijä A. Kannisto. Jäseninä juustomestari Lauri Jalonen, meijeriköt Siiri Feodorow ja Salme Knaapi.  Liiton kokouksiin valittiin Kannisto, Jalonen ja Vuoriola. Matkustuskorvauksia korotettiin, ne olivat pysyneet samana jo 4 vuotta. Junassa sai nyt matkustaa II-luokassa ja päiväraha tuplattiin 1000 mk:aan Keväällä pidettiin toinenkin kokous, jossa Heikki Norri kertoi liiton toiminnasta ja esitteli kerholle sopivia toimintamuotoja kuten teollisuusvierailuja yms.

1953

Kokouksessa OTK:n kerhohuoneistossa, Kärenkuja 5 oli läsnä 18 jäsentä ja liitosta Heikki Norri.  Johtokunta jatkoi entisessä kokoonpanossa, samoin kokousedustukset säilyivät ennallaan. Heikki Norri kertoi miten tärkeää on noudattaa liiton sääntöjä toiminnassa. Hän painotti myös jäsenten velvollisuutta osallistua liiton kokouksiin. Maitotalous-lehden toimikuntaan valittiin A. Kannisto.

1954

Kokouksessa Elannon kerhohuoneistossa paikalla 19 jäsentä. Johtokunta: puheenjohtaja A. Kannisto Elanto, jäsenet Lauri Jalonen Valio, Siiri Feodorow Maitokeskus ja M. Räisänen OTK. Kerhon edustajat Liiton vuosikokouksessa A. Kannisto, M. Vuorela ja M. Räisänen. Kesällä oli käyty Someron Maitopulveritehtaalla ja syksyllä pidetty kerhoilta Valion Kesärannassa.

1955

Kokouksessa Valiolla oli läsnä 21 jäsentä ja Liitosta toiminnanjoht. Heikki Norri. Johtokunta: pj Jaakko Kylänpää, jäsenet Lauri Jalonen, M. Räisänen, Siiri Feodorow ja Tapani Vuoriola. Jäsenmaksuksi päätettiin kaikilta 100 mk ja kannattajajäsenet 1000 mk. Päätettiin lähteä hiihtoretkelle Keravalle 27. helmikuuta klo 8.

1956

Kokouksessa Elannon kerhohuoneistossa paikalla 12 jäsentä ja Heikki Norri. Johtokunta: pj J. Kylänpää, jäsenet A. Vasama, K. Koukkari, M. Räisänen ja T. Vuoriola. Toiminnanjohtaja Norrin esitys, että kerhoon liitettäisiin osia Hämeen kerhosta ja saataisiin näin varoja kerholle, ei saanut kannatusta. Sen sijaan toivottiin Liitolta suurempaa yhteisymmärrystä kerhoon nähden, kun ainakaan postinkulussa ei pitäisi olla vaikeuksia kun ollaan samassa kaupungissa. Kerhon uusien sääntöjen luonnos hyväksyttiin. Kerhon rekisteröintiä varten johtokunnan jäsenet joutuvat hankkimaan virkatodistukset. Päätettiin tehdä tutustumiskäynti Maanviljelyskonetehtaalle Malmille 10.10.1956.

1957

Kerhon vuosikokous Valion kesähuvilalla Westendissä 7.helmikuuta. Paikalla oli 21 jäsentä ja toiminnanjohtaja Norri. Johtokunta: pj J. Kylänpää, jäsenet H. Vasama, K. Koukkari, M. Räisänen, Tolmunen ja J. Numminen Koska Meijeriväen Liitto ei ollut esityksistä huolimatta alkanut minkäänlaisiin toimenpiteisiin meijerikköjen ja meijeristien palkkojen korjaamiseksi, valittiin tarkastaja Männikkö valvomaan helsinkiläisten etuja Liiton johtokunnan kokouksissa. Valittiin urheilulautakuntaan jäseniksi T. Timonen, Jokela, Sievo ja Vilhonen. Käytiin tutustumassa Riihimäen Lasitehtaalla maitopullojen valmistukseen. 

1958

Kerhon vuosikokous Elannon juhlasalin lämpiössä 6.2.1956. Läsnä oli 30 kerhon jäsentä. Johtokunta: puheenjohtaja J. Kylänpää, jäsenet A. Vasama, K. Koukkari, rva Knaapi ja J. Numminen. Jäsenmaksu 100 mk, maksun suorittamisessa on esiintynyt laiminlyöntejä. Entisen toimimattomaan urheilulautakuntaan valittiin uudet jäsenet: Elannosta Heikkilä ja Valiosta K. Takala ja L. Multisilta. Valittiin kerholle palkkatoimikunta, koska helsinkiläisten palkat ovat huomattavasti pienemmät kuin maaseutumeijereissä. Vuoden aikana on käyty tutustumassa Vientikerma Oy:n tehtaaseen Lahdessa, lisäksi oli nautittu Hankkijan hyvästä vieraanvaraisuudesta ja saunasta. 

1959

Kerhon vuosikokous pidettiin 23.2. OTK:n kerhohuoneistossa. Paikalla 29 jäsentä ja toiminnanjohtaja Norri. Johtokunta jatkoi entisessä kokoonpanossa. Koska urheilulautakunta ei ole päässyt vieläkään toiminnan alkuun valittiin siihen jälleen uudet jäsenet: Kallio, T. Timonen, Haavisto ja Tolmunen. Ammattihenkilöiden palkat olivat edelleen ankaran pohdinnan alaisena, palkankorotusten saamiseksi ehdotettiin myös liittymistä johonkin suurempaan keskusliittoon. Käytiin retkellä uudessa Salon Seudun Osuusmeijerissä sekä hankittiin kerholle jousiammuntavälineet.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä