Kerhon toiminta vuosina 1960-1979

1960

Kerhon vuosikokous pidettiin 1.3. Maanviljelijäin Maitokeskuksessa. Paikalla 20 kerhon jäsentä sekä Heikki Norri. Johtokunta: puheenjohtaja J. Kylänpää, jäsenet: A. Vasama, K. Koukkari, rva Knaapi, J. Numminen ja uutena V. Immonen. Jäsenmaksu entinen 100 mk. Urheilulautakunta valittiin vielä koettamaan toimintaonneaan, kokoonkutsujana T. Kallio Elannosta, jäseninä meijerikkö Haavisto Elannosta, K. Mattila Maitokeskuksesta ja P. Anttila Valiosta. Vuoden aikana ei käyty retkellä mutta marraskuussa pidettiin Valion kesähuvilalla Westendissä olut- ja makkarailta, joka onnistui niin hyvin, että päätettiin pitää perinteenä järjestää joka syksy vastaavanlainen ilta.

1961

Kerhon vuosikokous Valiolla, paikalla 26 jäsentä ja Heikki Norri. Johtokunta: puheenjohtaja Paavo Jämsä Yksityismeijereiden Yhdistyksestä, jäsenet T. Kallio Elannosta, K. Koukkari K.K:sta, A. Vasama Maitokeskuksesta, J Numminen Valiosta ja rva Knaapi OTK:sta. Jäsenmaksu säilyi ennallaan 100 mk. Perustettiin taas uudelleen Urheilulautakunta, kokoonkutsujaksi Koski Elannosta, jäseninä Haavisto Elannosta, Mattila Maitokeskuksesta ja Anttila Valiosta. Kerhon toiminta oli hiljaista, koska sekä Valiolle että Elannolle valmistui uusi meijeri Pitäjänmäelle ja sopeutuminen uusiin työolosuhteisiin vei kaiken ajan. Elannon Meijeri sijaitsi nykyisen Valion T&K:n rakennuksen paikalla. Kerholla oli suunnitelma hankkia oma rantasauna tontteineen lähiseudulta, asia annettiin johtokunnan tehtäväksi. Tarkoitus oli perustaa saunahanketta varten tarvittaessa osakeyhtiö. Myöhemmin todettiin, että rantapaikat ovat kalliita ja kaukana, joten hankkeesta luovuttiin.

1962

Kerhon vuosikokous Elannon Pitäjänmäen meijerin ruokalassa, läsnä oli peräti 41 jäsentä sekä toiminnanjohtaja Norri. Johtokunta ja jäsenmaksu pysyivät entisellään, samoin myös urheilulautakunta. Palkka-asioista virisi vilkas keskustelu mm. palkkojen luokittelusta työpisteittäin. Ihmetystä herätti, että palkkojen tarkistusehdotus oli tullut työnantajapiirien ja Meijeriliittojen taholta, eikä Meijeriväen Liiton aloitteesta. Päätettiin tehdä saunamatka Hämeenlinnan Osuusmeijerin kesämajalle. 

1963

Kerhon vuosikokous Maanviljelijäin Maitokeskuksen ruokalassa, mukana 43 jäsentä ja Heikki Norri. Johtokunta: puheenjohtaja meij.tekn. Rehn, jäseninä Makkonen ja Mäki Valiosta, Haavisto ja Lehtonen Elannosta ja Vasama Maitokeskuksesta. Kerhon jäsenmaksu päätettiin nostaa 2 markkaan, vuoden 1963 alusta oli tullut voimaan rahanuudistus, jossa entinen 100 mk muuttui 1 markaksi. Meijeriväen Liiton vuosikokoukseen päätettiin lähettää kerhon varoilla meijeriteknikot Rehn ja Lehtonen. Vuoden aikana tehtiin retki Korian meijerille Elimäelle.

1964

Kerhon vuosikokous pidettiin Kestikartanon Hääsalissa, läsnä oli 33 jäsentä. Johtokunta: pj M. Rehn, jäseninä A. Vasama, E. Yliheikkilä, P. Lehtonen, S. Jokela, ja J. Kallio. Kokouksessa keskusteltiin Toiminnanjohtaja Norrin jäämisestä pois kokouksesta vaikka kutsu oli hänelle lailliseen aikaan toimitettu. Norrille lähetettiin asiasta paheksuva julkilausuma ja lisäksi kerho odottaa saavansa Meijeriväen Liitolta ja sen toiminnanjohtajalta asiasta perustellun ja tyhjentävän selityksen. Johtokunnalle annettiin tehtäväksi kaikin mahdollisin tavoin parantaa Meijeriväen Liiton ja Helsingin Kerhon välisiä suhteita. Tehtiin retki Turun Valion huvilalle Kakskertaan.

1965

Kerhon vuosikokous pidettiin Kestikartanon Hääsalissa, mukana 31 jäsentä ja toiminnanjohtaja Heikki Norri. Johtokunta: pj Erkki Yliheikkilä, jäseninä Oili Pitkäniemi, Pentti Lehtonen, Karjalainen, Salli Jokela ja Asser Knuutila. Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta. Pyydettiin tutkimusta paljonko ammattiväestä kuuluu vielä Meijeriväen Liittoon, koska vuosina 1964-66 siirtyi yli puolet Helsingin kerhon jäsenistä Teknisten Liittoon. Norrin mukaan liiton jäsenmäärä on noin 1000–1400 henkeä mutta jäsenmaksuja on paljon maksamatta eikä minkäänlaista jäsenluetteloa ole tehty. Tehtiin retki vastavalmistuneeseen Tuomarlan reumakylpylään Ikaalisiin 40 hengen voimin.

1966

Kerhon vuosikokous pidettiin Elannon Pitäjänmäen meijerillä. Kerholaisia oli mukana 35 ja liitosta järjestösihteeri Järvinen. Johtokunta: puheenjohtaja Seija Haavisto, jäseninä Siiri Feodorow, Karjalainen, Oili Pitkäniemi, Asser Knuutila ja Pentti Lehtonen. Jäsenmaksuksi päätettiin 4 mk. Järjestösihteeri Järvinen huomautti, että Helsingin meijereissä ei ole edelleenkään valittu yhdysmiehiä vaikka siihen on liitosta kehotettu. Isännöitsijä Kuusimurto totesi yhdysmiehen olevan eduksi sekä työnantajalle että työntekijälle. Kesällä käytiin Valion kesäpaikassa Westendissä saunomassa ja marraskuussa vietettiin kerhon 20-vuotisjuhlia Ravintola Sillankorvassa 50 jäsenen voimin. Varsinais-Suomen kerhon kutsumana käytiin Uudessakaupungissa saunomassa, uimassa ja kahvilla. Johtokunta kokoontuu pullakahvipalkalla edelleenkin.

1967

Kerhon vuosikokous pidettiin Kestikartanon Hääsalissa, jäseniä mukana 32 sekä liitosta toiminnanjohtaja Ahokallio ja Maitotalouslehden toimitussihteeri rva Alhstrand. Johtokunta: puheenjohtaja Seija Haavisto, jäseninä T. Nurminen, Eino Kettula, Siiri Feodorow, Esko Karjalainen ja Knuutila. Kerhon johtokunta velvoitettiin kokoontumaan useammin. Kerholle hankittiin jäsenkortit, joiden mukaan jäseniä oli 55. Liittovaltuustossa on toiminut 3 ja liiton johtokunnassa 1 kerhon jäsen. Kerhon toiminta on ollut vilkasta ja virkistävää, osallistujia 30–50 / tilaisuus.

1968

Kerhon vuosikokous pidettiin Maanviljelijäin Maitokeskuksen meijerillä, jäseniä mukana 28 sekä liitosta Ahokallio ja järjestösihteeri Heinola. Isännöitsijä E. Durchmann toivotti kerholaiset tervetulleeksi ja seremonia vahvistettiin voileipien, piimän ja mansikkajogurtin kera. Kokouksen lopuksi tutustuttiin Maitokeskuksen uuteen meijeriin. Johtokunta: puheenjohtaja Haavisto, jäseninä Varila, Vähätalo, Feodorow, Kettula ja Nurminen. Herajoen uuteen meijeriin on tutustuttu huhtikuussa. Syyskuussa erittäin onnistuneessa illanvietossa kerhon vieraina Valion Westendin majalla oli suuri joukko Turun ja Hämeenlinnan kerholaisia. Meijerialalla siirryttiin 5-päiväiseen työviikkoon ja enintään 80 tunnin työaikaan 2 viikon jaksossa kertaheitolla vuoden 1968 alussa.

1969

Kerhon vuosikokous pidettiin Ravintola Dipolissa, läsnä oli 36 kerholaista sekä liitosta toiminnanjohtaja Timo Heinola ja sihteeri Tarja Ahlstrand. Johtokunta: puheenjohtaja Haavisto, jäseninä Feodorow, Varila, Vähätalo, Kettula ja Nurminen.Timo Heinola kertoi Liiton toiminnasta ja vastaperustetusta Työttömyyskassasta. Vuoden aikana on vierailtu Valkeakoskella ja Lopella naapurikerhojen kutsusta.

1970

Kerhon kokous pidettiin Valion konttorin ruokalassa. Paikalla oli 30 jäsentä sekä Valion juusto-osaston päällikkö Arvo Lehto ja liitosta toiminnanjohtaja Heinola. Johtokunta: puheenjohtaja Haavisto, jäseninä Feodorow, Varila, Vähätalo, Kettula ja Nurminen. Käyty retkellä Ikaalisten kylpylässä ja saunomassa Hankkijan saunalla, molemmat olivat erittäin virkistäviä tilaisuuksia. Pikkujoulu sen sijaan jäi pitämättä kerhon jatkuvan rahapulan takia.

1971

Kerhon vuosikokous pidettiin Valion konttorin ruokalassa. Paikalla oli 26 kerhon jäsentä sekä Liitosta uusi järjestösihteeri Mikko Hannonen. Johtokunta: puheenjohtaja Haavisto, jäseninä Feodorow, Varila, Vähätalo, Kettula ja Nurminen. Jäsenmaksu korotettiin 5 markkaan. Liittovaltuustossa Siiri Feodorow ja Pentti Lehtonen, hallituksessa Tarmo Kallio. Mikko Hannonen kertoi työehtosopimusasioista ja mahdollisesta liittymisestä johonkin suurempaan liittoon, mikä sai aikaan vilkkaan keskustelun. Syksyllä pidetyssä uudessa kokouksessa keskusteltiin liittymisestä STTK:hon.

1972

Kerhon vuosikokous pidettiin Elannon meijerin ruokalassa, paikalla oli vain 13 kerholaista sekä liitosta järjestösihteeri Mikko Hannonen. Johtokunta: puheenjohtaja Haavisto, jäseninä Liisa Aunula, Kettula, Nurminen, Varila ja Vähätalo. Kerholla on vahva edustus Meijeriväen Liiton hallinnossa. Kevään aikana käytiin vilkasta keskustelua meijerialan palkkojen jälkeenjääneisyydestä ja mahdollisesta työtaistelusta, joka alkaisi 24.5.1972. Asiassa tehtiin tiivistä yhteistyötä Etelän Maitokunnan, Herajoen ja Helsingin meijerien Teknisten Liittoon kuuluvien kanssa. Lakkoa ei kuitenkaan tullut.  Etelän Maitokunta Lohja / Vihti liittyi Helsingin kerhoon, joka sai näin 22 uutta jäsentä. Käytiin Valkeakoskella Hämeen kerhon vieraana.

1973

Kerhon kokous pidettiin Valion Vaaralan ruokalassa, paikalla 49 jäsentä sekä liitosta toiminnanjohtaja Heinola ja järjestösihteeri Hannonen. Kokouksen aluksi tutustuttiin uuteen Vaaralan juustokeskukseen. Johtokunta: puheenjohtaja Jarkko Vähätalo, jäseninä L. Aunula, E. Kettula, T. Nurminen, Paula Ruti ja E. Mäki.  Kerholla on edelleen vahva edustus liiton hallinnossa, Tarmo Kallio johtokunnan puheenjohtajana. Liittovaltuustossa ovat Pentti Lehtonen ja Seija Haavisto. Timo Heinola kiinnitti huomiota huolestuttavaan työttömyystilanteeseen, alan työttömyys on n. 4 %. Kulunutta vuotta vilkastuttivat erittäin pitkät ja hankalat palkkaneuvottelut. Muutenkin toiminta oli vilkasta, pidettiin yhteisiä illanviettoja Herajoen ja Lahden kerhojen kanssa ja käytiin Hankkijan kutsusta ja sponsoroimana retkellä Hankkijan Iilisaaressa.

1974

Kerhon vuosikokous pidettiin Maitokeskuksen ruokalassa, mukana 29 jäsentä ja liitosta Timo Heinola ja Mikko Hannonen. Johtokunta: puheenjohtaja Seija Haavisto, jäseninä Aunula, Kettunen, Nurminen, Ruti ja Mäki. Vuoden aikana kokoonnuttiin vain kerran, Valion Kesärannassa, mutta sensijaan liiton toimintaan on vilkkaasti osallistuttu.

1975

Kerhon vuosikokous pidettiin Haagan Palokunnan talolla, jäseniä mukana 36 sekä liitosta uudet miehet: toiminnanjohtaja Heimo Breilin ja järjestösihteeri Matti Kangasalusta. Johtokunta: puheenjohtaja Jouko Vanha-Majamaa, jäseninä Väinö Tuomi, Erkki Koski, Pirkko Mikkonen, Paula Ruti ja Eino Kettula. Meijeriväen Liiton valtuustossa on ollut Seija Haavisto ja Pentti Lehtonen, liiton johtokunnan puheenjohtajana Tarmo Kallio ja varajäsenenä Paula Ruti. Jäsenmaksu edelleen 5 markkaa. Uusi tulopoliittinen ratkaisu herätti vilkkaan keskustelun siitä minkä pitäisi eniten vaikuttaa palkkaan: koulutuksen vai työtaidon ja miten se mitataan. Syksyllä on kyselty liitosta missä jäsenmaksupalautukset viipyvät; rahapula yllättää kerhon, liitossakaan ei tuolloin rahaa tai omaisuutta ollut. Keväällä käytiin hipoissa Herajoella ja pikkujoulu pidettiin Vihdin Nummelassa.

1976

Vuosikokous pidettiin Vaaralan ruokalassa, jäseniä paikalla 33 ja liitosta Heimo Breilin ja Matti Kangasalusta. Johtokunta: puheenjohtaja Jouko Vanha-Majamaa, jäseninä Paula Ruti, Riitta-Leena Karjalainen, Hellin Kalliola, Pirkko Mikkonen, Väinö Tuomi ja Erkki Koski. Vuoden aikana on patikoitu Luukkaalla ja vietetty syysriehaa Poliisien majalla Herajokisten kanssa.

1977

Vuosikokous Vaaralan arvosteluhallissa, mukana 39 jäsentä ja liitosta toiminnanjohtaja Heimo Breilin ja järjestösihteeri Matti Kangasalusta. Johtokunta: puheenjohtaja Erkki Koski, jäsenet Pirkko Mikkonen, Paula Ruti, Marja-Liisa Kangasalusta, Hellin Kalliola, Riitta-Leena Karjalainen ja Väinö Tuomi. Kesällä veneiltiin Valion Viola-veneellä ja patikoitiin Luukkaalla. Syksyllä kerholaiset olivat Herajoen kerhon vieraina Lystilässä STTK:n alueneuvostossa edustajina ovat Väinö Tuomi ja Teuvo Martikainen. Johtokunta valitti jäsenten harvalukuista osallistumista tilaisuuksiin.

1978

Vuosikokous pidettiin Valio II ruokalassa Pitäjänmäellä, paikalla oli 31 jäsentä ja Meijeriväen Liitosta Matti Kangasalusta. Johtokunta: puheenjohtaja Erkki Koski, jäseninä Pirkko Mikkonen, Marja-Liisa Kangasalusta, Väinö Tuomi, Hellin Kalliola, Riitta-Leena Karjalainen ja Martti Erkkilä. Jäsenmaksuna kerätään 5 mk ja liitto tilittää kerholle lisäksi 10 mk / jäsen. Toukokuussa valittiin alalta poissiirtyneen Martti Erkkilän tilalle johtokuntaan Oili Pitkäniemi. Liiton hallituksessa ovat olleet Tarmo Kallio ja Paula Ruti, liittovaltuustossa Seija Haavisto ja Pentti Lehtonen. Patikoitu Pirkkolassa ja veneilty Valion veneellä, pikkujoulujuhlakin pidettiin.

1979

Vuosikokous Valion Kalevankadun ruokalassa, mukana 26 jäsentä ja liitosta Heimo Breilin. Johtokunta: puheenjohtaja Erkki Koski, jäseninä Pirkko Mikkonen, Anja Lång, Väinö Tuomi, Hellin Kalliola, Riitta-Leena Karjalainen ja Oili Pitkäniemi. Liiton hallituksessa ovat Paula Ruti ja Erkki Koski, liittovaltuustossa Seija Haavisto. Toiminta on ollut vaisua, on käyty taas patikoimassa ja pikkujoulua vietetty herajokisten kanssa Tervakoskella.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä