Pohjois-Pohjanmaan Kerho

Aloite oman kerhon perustamisesta syntyi Pohjois-Suomen kerhon kokouksessa Limingassa syksyllä 1967. Oma, Pohjois-Pohjanmaan kerho syntyi ensiksi Ylivieskan kerhon nimellä. Ajatus ja tarve omaan kerhoon korostui, kun alueella oli monta meijeriä ja toiminta vilkasta. Toiseksi välimatkoja Pohjois-Suomen kerhon alueella pidetiin pitkinä. Välimatkat hidasivat meijeriammattihenkilöiden osallistumista kerhon järjestämiin yhteisiin tapahtumiin täysipainoisesti.
Kerhon perustamiskokouksessa marraskuussa 1967, joka pidettiin Ylivieskan Osuusmeijerillä, kerhon kotipaikaksi merkittiin Haapavesi. Toimialue koostui Kala- ja Pyhäjokivarressa toimivien meijereiden kotipaikat.
Toiminnan alkuajan pöytäkirjat kertovat vireästä toiminnasta. Kokoukset, kokousmatkat, retket ja muut yhteiset tilaisuudet eri paikkakunnilla kokosivat runsaasti innokkaita meijeriammattihenkilöitä toimintaan.
Ajan myötä kerhon toiminta on saanut uusia ulottuvuuksia ja piirteitä, mutta toiminta-ajatus ja perustehtänä ovat säilyneet. Vuoteen 2015 mennessä
kerhossa on toiminut viisitoista puheenjohtajaa.
Aikoinaan kerhon järjesti aktiivisten henkilöiden toimesta useita ulkomaanmatkoja. Reissuilla kierrettiin monet Euroopan maat.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä