Österbottniska Klubben styrelsen

Ordförande   Desirée Engström

Sekreterare  Peter Södergård

Kassör           Brita Wiklund

Styrelsemedlemmar

Boris Strandén

Kaj Lassus

Ulf Svenlin

Suppleanter

Carola Kankkonen

Ulf NymanPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä