Meijerialan Ammattilaiset MVL ry:n koulutusrahasto

MVL:n jäsenet voivat hakea liiton koulutusrahastosta apurahaa ammatilliseen täydennyskoulutukseen tai jatkokoulutukseen meijerialalle. Koulutusrahan suuruus on 100-500 € riippuen koulutuksen kustannuksista ja laadusta.

Koulutuksen pitää olla ammatillista osaamista lisäävää koulutusta. Apurahaa ei myönnetä uudelleenkoulutukseen. Muita edellytyksiä:

 - koulutuksen pitää olla tutkintoperusteinen
 - koulutuksen ajalta ei makseta palkkaa
 - työnantaja ei maksa koulutuksen kustannuksia
 - pitää olla työhön liittyvää
 - koulutus on pystyttävä todentamaan
 - avustusta haetaan koulutuksen päätyttyä.

Apurahan myöntämiseen vaikuttavat koulutuksen  kesto, tavoitteellisuus, kustannukset, tulot opiskeluaikana, aktiivisuus ja aiemmat hakemukset.

Koulutusraha-anomus lähetetään Meijerialan Ammattilaiset MVL ry:n hallitukselle, joka päättää koulutusrahan myöntämisestä ja suuruudesta.

Apuraha-anomus (pdf)


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä