Toimi näin työttömyyden tai lomautuksen uhatessa

Ilmoittaudu työnhakijaksi

Kaikkien työttömien ja lomautettujen tulee ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon (TE) itse viimeistään ensimmäisenä työttömyys-/lomautuspäivänä. Työhakemus on pidettävä voimassa koko työttömyyden/lomautuksen ajan. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.te-palvelut.fi. Ilmoittautuessa tulee muistaa merkitä mihin työttömyyskassaan kuuluu. TE-toimiston lausunto on päivärahan saamisen perusta. TE-toimisto toimittaa lausunnon suoraan kassalle.

Hae päivärahaa

Hakemuksen ja liitteet voi lähettää kassaan sähköisen asiointipalvelun kautta osoitteessa www.jytk.fi. Postitse lähetettäviä paperisia ansiopäivärahan hakulomakkeita saa TE-toimistosta, kassasta tilaamalla tai netistä osoitteesta www.tyj.fi.

Päivärahaa tulee hakea neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa jälkikäteen kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta. Ensimmäinen hakemus voi olla lyhyemmältä ajalta kuitenkin siten, että hakujakso päättyy sunnuntaihin. Lomautetut hakevat päivärahaa kalenteriviikoittain maanantaista sunnuntaihin. Jokaisen päivän kohdalle on hakemukseen merkittävä onko ollut työtön, työssä, sairas ym.

Hakemuksen liitteet:

  1. Työsopimus ja palkkatodistus vähintään 26 työttömyyttä edeltäneen työssäoloviikon ajalta, erikseen: lomakorvaus, lomaraha, palkattomat poissaolot, viikkotyöaika ja työsuhteen kesto.
    Jos työsuhde ei ole kestänyt 6 kuukautta, palkkatodistus ja työsopimus koko työsuhteen ajalta sekä niiden aikaisempien työsuhteiden palkkatiedot ja työsopimukset, jotka sisältyvät päivärahahakemusta edeltävään 28 kuukauden aikaan, mikäli niitä ei ole toimitettu kassaan aikaisemmin.
  2. Irtisanomisilmoitus tai lomautusilmoitus.
  3. Etuuspäätös eläkkeestä, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahasta, kotihoidontuesta tai muusta etuudesta.
  4. Työsopimuskopio ja palkkatiedot työttömyyden aikaisista tuloista esim. keikka- tai osa-aikatöistä.
  5. Lomautetuilla kopio sen kuukauden palkkalaskelmasta, josta kyseisen hakujakson lomautuspäivät on vähennetty; mikäli kyse ei ole kokoaikaisesta lomautuksesta.
  6. Sivutoimisilla yrittäjillä tai hakijoilla, joilla on yritystuloa kopio viimeksi vahvistetun verotuksen verotuspäätöksestä.
  7. Mahdollinen sosiaalietuutta varten laskettu muutosverokortti (muutoin veroprosentti on vähintään 25).


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä