Liittokokous

Meijerialan Ammattilaisten ylintä päätäntävaltaa käyttää vuosittain pidettävä liittokokous. Meijerialan Ammattilaisten liittokokouksessa jäsenillä on tilaisuus vaikuttaa liiton asioihin, tavata muita liiton jäseniä, rentoutua ja vaihtaa kokemuksia.

Mukava yhdessäolo ei ole kuitenkaan tämän ainutlaatuisen kesätapahtuman pääasia, vaan liittokokouksessa tehdään myös tärkeitä päätöksiä. Liittokokous on kaikille jäsenille avoin ja jokaisella jäsenellä on kokouksessa myös yhtäläinen äänioikeus - siis mahdollisuus vaikuttaa!

Liittokokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

  • valitaan valtuuston puheenjohtaja
  • valitaan valtuuston erovuoroisten jäsenten tilalle uudet
    edustajat
  • päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
  • päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus
  • edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja tilinpäätös

Lisätietoja liittokokouksesta saat keväällä Maitotalous-lehdestä, näiltä sivuilta ja alueyhdistysten puheenjohtajilta.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä