Luottamusmiehet MVL:n edustajia kentällä

MVL:n luottamusmiehet toimipaikoittain


MVL:n luottamusmiehet (aikaisemmin yhdysmiehet) toimivat paikallisina edunvalvojina ja edustavat MVL:ää työpaikoillaan. Luottamusmies toimii MVL:n paikallisena neuvotteluosapuolena ja valvoo työrauhaa.

Jos toimipaikassa on vähintään kolme MVL:n jäsentä, valitaan toimipaikalle luottamusmies. Jos jäseniä on vähemmän, nimetään toimipaikalle luottamusmies. Luottamusmiesvaalit järjestetään joka kolmas vuosi. Luottamusmiehen työstä maksetaan korvaus, jonka suuruus riippuu toimipaikan jäsenmäärästä.

MVL järjestää uusille luottamusmiehille peruskurssin ja tästä noin vuoden päästä jatkokurssin.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä